Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace bezdrátové senzorové sítě s mikrokontroléry Atmel AVR 

    Mráz, Ľubomír
    Táto diplomová práca pojednáva o norme IEEE 802.15.4 a Zigbee určenej pre bezdrátové senzorické siete. Tieto normy sú podrobne popísané v prvých dvoch kapitolách. Hlavnou prioritou bezdrátových senzorických sietí je minimálny ...
  • Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací 

    Skládaný, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace a realizace nástroje pro projektování a instalaci radiových sítí podle IEEE802.15.4. Je zaměřena na konstrukcí vysílacího a přijímacího zařízení z hlediska mobilnosti a vizualizace ...