Now showing items 1-4 of 4

 • Ovládání počítače gesty 

  Jaroň, Lukáš
  V této diplomové práci jsou popsány možnosti a principy mnou navrženého uživatelského rozhraní, s jehož pomocí lze ovládat počítač gesty. V práci jsou obecně popsány přístupy pro ovládání gesty a detailněji je vysvětlena ...
 • Robotický nákupní košík 

  Kuřátko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...
 • Sledování pohybu osob ve video sekvenci 

  Johanová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí postavy ve videu pomocí Kinectu. Detektor lidských postav je založený na metodě ComboHod, která využívá barevné i hloubkové informace z obrazu. Cílem práce bylo vytvořit detektor ...
 • Uživatelská rozhraní pomocí Kinectu 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce bylo vytvoření a vyhodnocení konceptu pro návrh bezdotykového uživatelského rozhraní založeného na Kinectu. Popisuje různá zařízení a metody, které se v současnosti používají pro sběr hloubkových dat. V ...