Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování projektu výstavby 

    Bedřich, Marek
    Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se týkají této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové a finanční plány na příkladu rekonstrukce Kongresového centra ve Starém ...
  • Softwarová podpora projektového řízení 

    Mates, Vojtěch
    Hlavním cílem práce je vytvoření aplikace pro podporu projektového řízení. Tato aplikace obsahuje základní funkcionalitu v součastnosti dostupných aplikaci, které se zabývají projektovým řízením, ale navíc přidává funkce, ...