Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energie 

    Jakubíček, Michal
    Bakalářská práce v první kapitole objasňuje pojem kvalita elektrické energie a některé její parametry. Dále jsou uvedeny používané systémy dálkového sběru dat a aktuální směr vývinu těchto systémů. Ve třetí kapitole jsou ...
  • Systém klient-server založený na OpenSSL 

    Kohout, Jaroslav
    Cílem práce je nastudovat možnosti systému OpenSSL v prostředí PHP a implementovat zabezpečení pomocí tohoto rozšíření na příkladu systému klient-server, který je určen k ukládání citlivých dat. Je bezpodmínečně nutné aby ...