Now showing items 1-16 of 31

 • Aplikace pro cyklisty v prostředí Flash (AIR) 

  Jonáš, Jiří
  Předmětem této práce je návrh a implementace mapové aplikace, která umožní zobrazovat cyklistické trasy nad mapovými podklady. Aplikace umožní vytvoření vlastní trasy, pro kterou je možné generovat výškový profil. Trasu ...
 • Aplikace pro hledání optimální cesty městem s využitím meta-informací 

  Klimčíková, Iveta
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití rozšířených meta-informací pro zefektivnění vyhledávání cesty ve městě, vybrat nejvhodnější podklady pro popis mapy a metody pro hledání cesty. Následně tyto funkce implementovat ...
 • Aplikace pro tvorbu map z dat projektu OpenStreetMap 

  Latta, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace, která umožňuje vytvářet mapy z dat projektu OpenStreetMap a měnit jejich vzhled. Práce obsahuje teoretický úvod do kartografie, informace o projektu OpenStreeMap a vykreslovací knihovně ...
 • Automatické generování výškové mapy z GPS záznamů 

  Dušek, Jan
  Tato práce se zabývá automatickým generováním výškové mapy z GPS záznamů. Je používána metoda interpolace do pravidelné mřížky, konkrétně je používána Clough-Tocher metoda pro vygenerování hladkého C^1 povrchu. V rámci ...
 • Editor pro simulátor dopravy 

  Malaník, Michal
  Cílem této práce je vytvořit editor křižovatek s grafickým uživatelským rozhraním pro simulátor brněnské dopravy. Jako vstup editoru slouží soubor geografických dat stažený z volně dostupné databáze serveru OpenStreetMap. ...
 • Game for Mobile Devices Using Sensors 

  Müllerová, Věra
  This BSc Thesis was performed during a study stay at the RheinMain University of Applied Sciences in Wiesbaden. This BSc Thesis concerns itself with a design and implementation of a game named 'Android Orienteering' for ...
 • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Galacz, Roman
  Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
 • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Libosvár, Jakub
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním modelů budov podle určené předlohy. Předlohou jsou data komunitního projektu OpenStreetMap. Práce dává přehled dostupných metod pro klasifikaci objektů a gramatik pro generování ...
 • Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM 

  Lev, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro automatickou kontrolu turistických tras spravovaných Klubem českých turistů v datech projektu OpenStreetMap. V této technické zprávě je popsán projekt OpenStreetMap ...
 • Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM 

  Švaňa, Petr
  Tato práce se zabývá kontrolou turistických tras Klubu českých turistů v datech internetové mapy OpenStreetMap. Ve výsledné aplikaci má uživatel k dispozici vizualizovaná data z OpenStreetMap a implementované mechanismy ...
 • Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazu 

  Leško, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním dopravního značení z videozáznamu, získávaným GPS záznamu a vložením dopravních značek s odpovídajícími GPS souřadnicemi do centrální databáze OSM. V jednotlivých kapitolách  sou ...
 • Mobilní aplikace pro mapování OpenStreetMap v terénu 

  Tesař, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení určené k mapování OpenStreetMap v terénu. V rámci teoretického úvodu je popsán projekt OpenStreetMap a způsoby sběru dat. Jsou zde popsána specifika ...
 • Navigace pro iOS 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace softwaru mobilní navigace pro platformu iOS, respektive aplikace pro zařízení iPhone a iPad. Jednoduchá navigace umožňuje uživateli zjistit aktuální polohu, zobrazit mapu ve 2D i 3D módu ...
 • Odhad hustoty davu osob z fotografie 

  Ferencz, Adam
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která umožní získat odhad počtu lidí v davu na demonstraci či jiné hromadné akci. Vstupem je několik fotografií pořízených dronem, či jiných fotografií. Výsledkem jsou obarvené části ...
 • Podpora tvorby map pomocí metod zpracování obrazu 

  Jaroš, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce vybraných objektů ve videu a importováním těchto objektů do centrální databáze OpenStreetMap na základě jejich geografické poloze. Zaměřena je z velké části na rozpoznávání ...
 • Prostředí pro tvorbu map z dat projektu OpenStreetMap 

  Opletal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou prostředí pro tvorbu map z vektorových dat projektu OpenStreetMap. Výsledná aplikace umožňuje měnit vzhled map a importovat data z externích zdrojů (např. vlastní trasy). V práci je popsán teoretický ...