Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro odesílání SMS přes webové brány s využitím esmska modulů 

  Marton, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci konzolového programu, který pomocí JavaScript modulů programu esmska umožňuje z uživatelských skriptů odesílat SMS zprávy skrz webové brány bez CAPTCHA zabezpečení, a služby ...
 • Bezpečnostní analýza bezdrátových Wi-Fi sítí 

  Passinger, Jiří
  Tato práce pojednává o bezpečnosti Wi-Fi sítí. Definuje bezpečnost a uvádí její specifika pro oblast Wi-Fi sítí. Dále popisuje principy některých bezpečnostních mechanismů s následným návodem na jejich prolomení. Z toho ...
 • Embedded systém pro sběr dat 

  Varga, Kamil
  Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...
 • Konfigurace OpenWRT systému pomocí protokolu NETCONF 

  Nagy, Peter
  Cílem práce je konfigurace platformy OpenWrt s využitím protokolu NETCONF. Na komunikaci pomocí protokolu NETCONF byly použity stávající nástroje ve formě knihovny libnetconf a sady nástrojů Netopeer. Implementační část ...
 • Multiplatformní brána pro hlasovou komunikaci v reálném čase 

  Starzyczny, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na VoIP komunikaci. Popisuje zprovoznění operačního systému OpenWRT, analogového rozhraní TAPI směrovače Gigaset SX762 a GSM brány pro příjem či spojování odchozích hovorů. V práci jsou ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích 

  Krulich, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou Wi-Fi roamingu. Popisuje a přibližuje jak k této problematice přistupují doplňky standardu 802.11 zaměřující se na podporu roamingu, tedy doplňky 802.11r, 802.11k a 802.11v. Součástí této ...
 • Porting Tang to OpenWRT 

  Dudlák, Tibor
  Hlavným cieľom tejto práce je naportovať a zdokumentovať tento proces sprístupnenia serveru Tang na vstavané zariadenia typu WiFi smerovač, s plne modulárnym operačným systémom OpenWrt. Tým dosiahneme anonymnú správu ...
 • Přístupový systém využívající BodyCom technologii 

  Křístel, Jan
  Tato magisterská práce je primárně zaměřena na návrh BodyCom elektronického přístupového systému. V první části je popsán princip BodyCom technologie a vliv na lidský organizmus. Další část práce rozebírá možnosti samotné ...
 • Softwarový kontrolér Wi-Fi přístupových bodů se systémem OpenWrt 

  Jašíček, Petr
  Cílem práce bylo vytvoření webové aplikace určené pro centralizovanou správu a konfiguraci bezdrátových sítí na přístupových bodech běžících na distribuci OpenWrt. Čtenář je v úvodu seznámen s obecnou problematikou ...
 • Vzdálená správa unixového směrovače pomocí protokolu XMPP/Jabber 

  Bezdíček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního klienta protokolu XMPP/Jabber pro interpretaci příkazů určeného pro operační systém OpenWrt. Práce obsahuje informace o protokolu XMPP/Jabber a operačním ...