Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza přenosu dat v konvergované síti 

  Menšík, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat aplikací v konvergované síti se zaměřením na WiFi sítě IEEE 802.11. V teoretické části je popsán důvod a podstata konvergentních sítí. Další část práce je věnována ...
 • Analýza výměnných sítí 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány ...
 • Multicastové směrování v UMTS sítích 

  Kokeš, Roman
  Diplomová práce se zabývá multicast přenosy v mobilní síti 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunacitions System). UMTS síť je primárně určena pro datové přenosy a podporuje nové služby jako přenos multimediálních ...
 • Řízení provozu v UMTS síti 

  Menšík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem UMTS sítě, UMTS architekturou a především pak zajištěním kvality služeb v UMTS síti. Obzvláště se zaměřuje na popis mechanizmů pro řízení provozu v UMTS sítích. V praktické části se ...
 • Sítě s volnou typologií se zaměřením na technologii MANET 

  Sehnálek, Adam
  Hlavním předmětem mé bakalářské práce je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET, resp. Motorola MESH. Zabývá se simulací vlivu počtů uzlů v sítí na přenos dat ...
 • Smart grids - chytré sítě v energetice 

  Kapoun, Vladislav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rozbor a popis Chytrých sítí v energetice. Zabývá se obecnými nároky Chytrých sítí a jejich využitím v praxi. Rovněž pojednává o bezpečnosti Chytrých sítí a popisuje jejich komponenty. ...
 • Zvýšení efektivity handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Michalec, Richard
  Cílem této práce je prostudovat metody handoveru používaných ve WiMAX a WLAN sítích, dále navrhnout možnosti simulace metod handoveru pro WLAN v simulačním prostředí Opnet Modeler. Tato práce se především zaměřuje na získání ...