Now showing items 1-5 of 5

 • Interpolace sekvence snímků 

  Černý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou interpolace sekvence obrázků mezi dvěma klíčovými snímky. Hlavním cílem je návrh a implementace aplikace, která provádí interpolaci pomocí odhadu optického toku Farnebäck metodou. Aplikace ...
 • Počítání lidí ve videu 

  Kuřátko, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit program schopný sledovat trajektorie pohybu lidí a~na základě toho vytvářet různé statistiky. V praxi se jedná o efektivní marketingový nástroj, který lze využít například pro analýzy toku ...
 • Počítání tlakových lahví v obraze 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým počítáním tlakových lahví, které jsou umístěny na korbě nákladního automobilu, pomocí kamery umístěné nad korbou projíždějícího vozu. K dosažení tohoto cíle je využito SVM klasifikátoru ...
 • Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow 

  Bistrý, Jan
  Registrace medicínských obrazů je technika, která se rozvíjí ruku v ruce s novými hybridními diagnostickými zobrazovacími modalitami. V dnešní době je prováděna registrace jak monomodálních, tak multimodálních obrazových ...
 • Sledování cíle v prostoru 

  Černín, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo naprogramovat algoritmus, který by byl schopen zpracovat obrazová data z připojené kamery. Program pracuje s daty v reálném čase a na základě vyhodnocené pozice objektu zajistí natočení ...