Now showing items 1-6 of 6

 • 3D Motion Estimation of Human Head by Using Optical Flow 

  Mihalik, J.; Michalcin, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  The paper deals with the new algorithm of estimation of large 3D motion of the human head by using the optical flow and the model Candide. In the algorithm prediction of 3D motion parameters in a feedback loop and with ...
 • Měření vzdálenosti pomocí fotomobilu 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce je nalezení způsobu, jak naprogramovat aplikaci pro mobilní telefon, která bude schopná měřit vzdálenost, kterou přístroj urazí nad vhodným povrchem, a to s využitím integrované kamery mobilního telefonu. ...
 • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

  Grulich, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...
 • RoboAuto - Detekce pohyblivých objektů 

  Štibinger, Petr
  V této práci se lze dovědět možné řešení detekce objektů z pohyblivé kamery. Na řešení je použita metoda MTI (moving target indication), která je používána pro detekci ze vzduchu a je možné ji aplikovat i na pozemní vozidla. ...
 • Sledování pohybu hlavy ve snímcích 

  Sieber, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá určením polohy a natočení hlavy v reálném čase ze snímků pořízených webovou kamerou vůči pevným ramenům. Dále poukazuje na výhody využití Open CV. Zahrnut je též podrobnější popis užitých funkcí ...
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...