Now showing items 1-1 of 1

  • Pasivní optická detekce pohybujících se cílů 

    Hladík, Roman
    Diplomová práce se zabývá problematikou optické lokalizace cílů s velikostí jednoho nebo několika pixelů. Matematicky byly popsány důležité aparáty, které se pro zpracování dynamického obrazu používají. Bylo navrženo ...