Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro výpočet přenosových parametrů optických sítí 

  Lakomý, Tomáš
  Teoretická část této práce řeší přenosové parametry optických sítí a jejich vlastnosti. Práce zahrnuje hlavně optická vlákna a jejich dělení, disperzi a taky způsoby, jak se optická vlákna dají spojovat. Praktickou částí ...
 • Měření spektrální charakteristiky jednovláknového optického přenosu 

  Balon, Radek
  Hlavní cílem této bakalářské práce bylo ukázat problematiku optických sítí a jejich měření při provozu na síti. Celá práce byla rozdělena do několika částí. První část se zabývala optickými kabely. Vlastnosti optických ...
 • Měřící metody klíčových parametrů v optických sítích 

  Balon, Jiří
  Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou optických sítí a jejich měřením při výstavbě. Celá práce je rozdělena do několika částí, kde první část se zabývá problematikou optických vláken, jsou zde ...
 • Mikroohybové optovláknové snímače 

  Švestka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu mikroohybů na přenášený signál u holého optického vlákna. Vliv mikroohybů na přenášený signál se v této práci zkoumal pomocí změny hmotnosti, síly a výšky hladiny v nádobě ...
 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Podélné indexové struktury v optických vláknech 

  Polreich, Štěpán
  Tato diplomová práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Značná část je věnována vláknovým mřížkám, které jsou tvořeny změnou indexu lomu v jádře optického vlákna. V této práci je uveden popis, ...
 • Programové řešení dokumentace optických kabelů 

  Martínek, Michal
  Zaměření této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů a tras uložených pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále možnost evidence těchto optických tras a prvků v geografickém informačním systému ArcGIS. V ...
 • Technologie NG - PON 

  Balon, Radek
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo ukázat problematiku optických sítí, popsat si nejnovější současné techniky optických pasivních sítí a vytvořit si jednoduchou simulaci námi zvolené technologie. Celá práce byla ...