Now showing items 1-1 of 1

  • Optické značky pro lokalizaci v mobilní robotice 

    Vítek, Filip
    Mezi problémy mobilní robotiky patří například způsob navigace a určování polohy mobilního robota. Jednou z mnoha možností je použití optických značek, kterými se zabývá tato práce. V první části práce je provedena rešerše ...