Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

    Grygar, Josef
    Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...
  • Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace 

    Žádník, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce spojitého optického signálu o~frekvencích blížících se 100 MHz. Teoretická část práce popisuje princip funkce základních typů fotodiod a jejich parametry včetně náhradního ...