Now showing items 1-6 of 6

 • Interpolace sekvence snímků 

  Černý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou interpolace sekvence obrázků mezi dvěma klíčovými snímky. Hlavním cílem je návrh a implementace aplikace, která provádí interpolaci pomocí odhadu optického toku Farnebäck metodou. Aplikace ...
 • Měření vzdálenosti pomocí fotomobilu 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce je nalezení způsobu, jak naprogramovat aplikaci pro mobilní telefon, která bude schopná měřit vzdálenost, kterou přístroj urazí nad vhodným povrchem, a to s využitím integrované kamery mobilního telefonu. ...
 • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

  Grulich, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...
 • Sledování cíle v prostoru 

  Černín, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo naprogramovat algoritmus, který by byl schopen zpracovat obrazová data z připojené kamery. Program pracuje s daty v reálném čase a na základě vyhodnocené pozice objektu zajistí natočení ...
 • Sledování pohybu hlavy ve snímcích 

  Sieber, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá určením polohy a natočení hlavy v reálném čase ze snímků pořízených webovou kamerou vůči pevným ramenům. Dále poukazuje na výhody využití Open CV. Zahrnut je též podrobnější popis užitých funkcí ...
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...