Now showing items 1-5 of 5

 • Čtecí zařízení mikroteček 

  Červinka, Luděk
  Mikrotečky jsou velmi malé prvky, sloužíci k ochraně věcí. Tento projekt se zabývá detekci a analýzou mikroteček. Práce se skládá ze dvou hlavních části. První část popisuje konstrukci hardwaruvého zařízení, volby optiky ...
 • Pokročilé modulace pro optické komunikace 

  Šmída, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou modulací pro optické bezdrátové komunikace. Jsou rozebrány různé typy modulací, které se používají v optických bezdrátových komunikacích. Jsou implementovány modulační techniky ...
 • Polarizační vidová disperze 

  Turský, Aleš
  Práce pojednává o disperzních vlivech jednovidových optických vláken. Seznámíme se s chromatickou disperzí, hlavní zájem je pak věnován polarizační vidové disperzi. Objasníme si příčinu vzniku polarizační vidové disperze, ...
 • Senzor vlnoplochy 

  Škaroupka, David
  Při průchodu světla optickou soustavou může v důsledku vad materiálů nebo optických aberací docházet k deformaci vlnoplochy světla. Deformace potom vede k nepřesnému zobrazování a případné deformaci obrazu. Tato diplomová ...
 • Simulace optovláknových prvků pro senzoriku 

  Jakoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem funkce nejčastěji používaných prvků na optické trase s důrazem na optické vláknové senzory. Nejprve jsou řešeny základy problematiky přenosu světla v optickém vlákně a druhy vláken, dále ...