Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza jakosti mobilních jednotek 

  Sokol, Jaroslav
  Manažment kvality čoraz viac preniká do sféry obchodu a stáva sa jeho dôležitou súčasťou. V prvej časti tejto práce predstavujeme servisné stredisko firmy Motorola s.r.o. a tiež najpoužívanejšie štatistické nástroje pre ...
 • Návrh inteligentního optimalizačního modulu pro podnikový informační systém 

  Zigo, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného optimalizačného modulu pre podnikový informačný systém. Optimalizačný modul bude vytvárať celoročné plány údržby s rovnomerným množstvom údržbárskych aktivít ...
 • Návrh interiérového svítidla 

  Klement, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom virtuálneho prototypu svietidla. Pomocou vhodných softvérových nástrojov je vytvorená a optimalizovaná optika svietidla, svietidlo je simulované v interiéri a sú vyhodnotené jeho svetelné ...
 • Optimalizace materiálového toku ve výrobní společnosti 

  Novakov, Ivan
  Bakalárska práca spracováva optimalizáciu materiálového toku vo výrobnej spoločnosti. Práca popisuje, na základe znalosti z odbornej literatúry, materiálový tok, základné pojmy súvisiace s materiálovým tokom, metódy Kanban, ...
 • Optimalizace výrobních procesů ve vybrané části výroby 

  Žišková, Kristína
  V bakalárskej práci som sa zamerala na optimalizáciu výrobných procesov vo firme FORTISCHEM, a. s., ktorá je zameraná na chemickú výrobu. Optimalizáciu som realizovala pre viaceré výroby dokopy, na reaktoroch A, B, C, D, ...
 • Optimalizační metody pro SIMLIB/C++ 

  Godula, Martin
  Práca sa venuje metódam pre globálnu optimalizáciu. Teoreticky oboznamuje s pojmom optimalizácia, jej cieľom a popisuje zvolené optimalizačné metódy, navrhuje spôsob ich realizácie s ohľadom na kompatibilitu so simulačnou ...
 • Optimalizační modely finančních rizik 

  Danko, Erik
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...
 • Program pro optimalizaci provozu servisního střediska 

  Fillner, Patrik
  Táto diplomová práca pojednáva o problematike optimalizácie servisného strediska a prináša návrh programu pre simuláciu a algoritmickú optimalizáciu. Zaoberá sa taktiež hierarchickým rozoberaním a logickou štruktúrou ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi 

  Kačurik, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku ...
 • Využití umělé inteligence v podnikatelství 

  Matus, Gabriel
  Práca sa zaoberá s optimalizačným problémom cestujúceho obchodníka (TSP) a skúma jeho možnosti vo využití v podnikaní. Ide o optimalizačnú úlohu nákladov na cestovanie, usporenie času a zbytočne prejazdených kilometrov. K ...