Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců 

    Wilder, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá optimalizací antén na EBG substrátech pomocí metody kolonie mravenců (ACO). Tato metoda vychází z komunikačních mechanismů reálné kolonie mravenců. V první části této práce je rozebrána teorie ...