Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza a optimalizace chodu recepce ve wellness centru 

  Veselá, Petra
  Bakalářská práce se věnuje analýze společnosti Infinit a následné optimalizaci řízení recepce. Hlavní záměr je směřován na efektivitu práce, úsporu času, úsporu nákladů a usnadnění pracovních postupů. Práce je rozdělena ...
 • Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků 

  Janošťák, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl ...
 • Evoluční optimalizace turnusů jízdních řádů 

  Filák, Jakub
  Tato práce se zabývá problémem optimalizace turnusů jízdních řádů. Obsahuje popis jízdních řádů se zaměřením na popis turnusů a jejich optimální tvorby, jak s pomocí klasických metod, tak s využitím heuristik. Dále jsou ...
 • Heuristické řešení plánovacích problémů 

  Novotná, Kateřina
  Tato práce se zabývá metaheuristickými algoritmy a jejich implementací do nástroje Drools Planner. Drools Planner je open source nástroj pro řešení optimalizačních problémů. V této práci je popsán návrh a implementace ...
 • Metody optimalizace plánování nákladní přepravy 

  Gabonay, Michal
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom algoritmu pre optimalizáciu plánovania nákladnej prepravy. V dnešnej dobe je dopyt po preprave nákladu stále narastajúci. Správnym plánovaním trasy sa dajú značne znížiť náklady na ...
 • Modely toků v síti pro odpadové hospodářství 

  Janošťák, František
  Diplomová práce je věnována výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě, kde je již provozováno stávající energetické zařízení - teplárna. Cílem je vytvořit matematický model, a ten následně aplikovat ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti DPPO v roce 2008 

  Hodinková, Monika
  Tato bakalářská práce slouží pro vytvoření si lepší představy o dopadech daňové reformy, která vstoupila v platnost od 1.1.2008 a jejím hlavním cílem je nalezení optimálního poměru výplaty mzdy a zisku ve prospěch jednatele ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku Branná - Ostružná v km 12,677 - 15,3 

  Veselý, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout v daném traťovém úseku optimalizaci geometrických parametrů koleje, případně zvýšit traťovou rychlost. Dalším úkolem je navrhnout vhodnou skladbu železničního svršku vzhledem k ...
 • Optimalizace materiálových toků na technologickém úseku výrobního procesu montáže 

  Klaška, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, která je dále využita v praktické části této práce. Druhá ...
 • Optimalizace nastavení transportní sítě 

  Švec, Adam
  Komunikační sítě současnosti se zásadním způsobem liší od sítí, které vznikaly postupně od doby, kdy Alexander Graham Bell vynalezl na tehdejší dobu převratný vynález – telefon. Byla to především tehdejší úroveň techniky ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Kugler, Radek
  Tato diplomová práce se bude zabývat optimalizací systému zálohování Základní školy v Židlochovicích, a to s možností využití vlastních technologií nebo cloudových služeb. V práci je zanalyzován současný stav systému ...
 • Optimalizace uložení materiálu pro přepravu 

  Vacek, Michal
  Práce se zabývá aplikací pro optimalizaci uložení materiálu pro přepravu. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s., která řeší problém přepravy materiálu v kontejnerech z výrobních hal v České ...
 • Optimalizace uspořádání technologických pracovišť pro výrobu hlavových opěrek 

  Cihlář, Milan
  Práce se zabývá optimalizací uspořádání pracovišť na výrobu hlavových opěrek ve společnosti FLÍDR s r.o. Pro optimalizaci byly použity metodiky technologického projektování. Celému procesu řešení předchází teoretická rešerše ...
 • Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá optimalizací palivových vsázek jaderných reaktorů VVER. Popisuje se zde průběh palivové cyklu a to jak uzavřeného tak otevřeného. Primárně se práce věnuje střední části palivového cyklu, do které spadá ...
 • Optimalizace vytápění ZŠ Budišov 

  Čech, Lubomír
  Tématem diplomové práce je optimalizace způsobu vytápění základní školy Budišov. Cílem je navrhnout případnou změnu palivové základny a případnou úpravu stávajícího systému vytápění. Jednotlivé navrhované změny způsobu ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Optimalizace výrobních procesů ve vybrané části výroby 

  Žišková, Kristína
  V bakalárskej práci som sa zamerala na optimalizáciu výrobných procesov vo firme FORTISCHEM, a. s., ktorá je zameraná na chemickú výrobu. Optimalizáciu som realizovala pre viaceré výroby dokopy, na reaktoroch A, B, C, D, ...
 • Optimalizace výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. 

  Klimešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. Na základě zjištění současného stavu pomocí přísluš-ných metod jsou realizovány návrhy na zlepšení. Stejnými ...
 • Optimalizační analýza brzdového kotouče 

  Hrabovský, Jozef
  Předmětem této diplomové práce je optimalizační analýza brzdového kotouče. Jedná se o kotoučové brzdy, které se používají při sjezdových závodech horských kol v extrémních podmínkách. Jde o první výrobek tohoto druhu u ...
 • Optimální model informačního systému datových schránek 

  Balcar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu datových schránek, e-governmentu a nástrojů potřebných k využití datové schránky jako jsou ...