Now showing items 1-20 of 97

 • Aerodynamická optimalizace karoserie automobilu 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření optimalizační metodiky pro problematiku CFD, případně pak jiné výpočtově náročné programy. Optimalizační metoda je následně aplikována na zjednodušený model auta, kde zlepšuje jeho ...
 • Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy 

  Tinka, Zdeněk
  Práce se dělí do dvou částí. Nejprve se zabývá měřením a analýzou bezdrátového prostředí. Obsahuje seznámení s analyzátorem Ekahau Site Survey, dále implementaci map a následné proměřování kvality sítí. Na závěr obsahuje ...
 • Analýza jakosti mobilních jednotek 

  Sokol, Jaroslav
  Manažment kvality čoraz viac preniká do sféry obchodu a stáva sa jeho dôležitou súčasťou. V prvej časti tejto práce predstavujeme servisné stredisko firmy Motorola s.r.o. a tiež najpoužívanejšie štatistické nástroje pre ...
 • Analýza procesu ohybu trubky 

  Šrom, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ohybu trubek technologií navíjení bez stabilizačního trnu. Ohyb trubek je doprovázen řadou defektů vznikajících v důsledku velkých přetvoření tvářeného materiálu. Jeden z hlavních defektů, ...
 • Analýza procesu výroby malých přírub 

  Talanda, Jiří
  Tématem diplomové práce je analýza procesu výroby malých přírub. Návrhu optimalizačních opatření předchází analýza výrobního procesu, jeho zmapování, sběr dat, analýza dat pomocí Paretovy analýzy a určení příčin vzniku ...
 • Aplikace evolučních algoritmů při hodnocení dodavatelů firmy 

  Karásek, Jan
  Diplomová práce se zabývá procesem ohodnocení a výběru dodavatele v podnikatelské sféře. Na tuto oblast je v současné době kladen stále větší důraz, neboť zajišťování firemních zdrojů se stává výraznou součástí strategického ...
 • Daňová povinnost studentů v České republice 

  Rozinková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá daní z příjmů studentů jako fyzických osob. Práce je zaměřena především na vysvětlení a shrnutí možností pro studenty v oblasti výběru pracovně právních instrumentů vzhledem k následující daňové ...
 • Discretization Of Decision Variables In Optimization Algorithms 

  Marek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper presents a verification of universal method for discretization of decision space in optimization algorithms. Real-world optimization tasks frequently use discontinuous decision variables and in order to effectively ...
 • Dopravní modely a jejich aplikace 

  Žlebek, Petr
  Práce se zabývá využitím optimalizace v oblasti dopravních modelů. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti teorie grafů, matematického programování, dopravních úloh a genetického algoritmu. Tyto ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Evoluční algoritmy pro řešení globálních optimalizačních problémů 

  Dragon, Ondřej
  Tato práce je věnována evolučním algoritmům a řešením globálních optimalizačních problémů, a to hlavně problému obchodního cestujícího. Problém obchodního cestujícího je podrobně rozebrán stejně jako metody jeho řešení, ...
 • Heuristic Approach to Multivariate Inverse Prediction Problem using Data Reconciliation 

  Rosecky, Martin; Somplak, Radovan; Janostak, Frantisek; Bednar, Josef (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Some engineering waste management tasks require a complete data sets of its production. However, these sets are not available in most cases. Whether they are not archiving at all or are unavailable for their sensitivity. ...
 • Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines 

  Menšík, Pavel; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2017-05-09)
  The aim of strategic control is the effort to achieve optimal water resource management (water reservoir). Classic strategic control of water withdrawal from water reservoir are based mainly on the rules and rules curves, ...
 • Identifikace víceparametrových reologických modelů automobilních elastomerových komponent 

  Svoboda, Jan
  V této práci se budeme zabývat elastomerovými komponenty, které mají široké pole využití v automobilovém průmyslu. Našim úkolem je popsat dynamické vlastnosti elastomeru pomocí víceparametrických lineárních reologických ...
 • Improving Robustness of Neural Networks against Adversarial Examples 

  Gaňo, Martin
  Tato práce pojednává o kontradiktorních útocích na klasifikační modely neuronových sítí. Naším cílem je shrnout a demonstrovat kontradiktorní metody a ukázat, že představují vážný problém v strojovém učení. Důležitým ...
 • Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing 

  Král, Petr; Hradil, Petr; Kala, Jiří (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  The aim of this paper is to perform the inverse identification of the material parameters of a nonlinear constitutive model intended for the modeling of concrete which is known as the Karagozian & Case Concrete model. At ...
 • Komplexní optimalizace firemního webu 

  Luska, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na celkovou optimalizaci stávající webové prezentace firmy Genius web za pomoci responzivního řešení, vhodnější struktury, uživatelsky přívětivějšího grafického prostředí, optimalizace pro ...
 • Kryptografické protokoly s ochranou soukromí pro zabezpečení heterogenních sítí 

  Malina, Lukáš
  Disertační práce se zabývá kryptografickými protokoly poskytující ochranu soukromí, které jsou určeny pro zabezpečení komunikačních a informačních systémů tvořících heterogenní sítě. Práce se zaměřuje především na možnosti ...
 • Kvadratický přiřazovací problém – reformulace a dolní meze 

  Liška, Ondřej
  Tato práce se zabývá kvadratickým přiřazovacím problémem. První část představuje přiřazovací problémy včetně základní aplikace. Po vymezení problematiky a základní konvence značení jsou popsány zvolené metody řešení tohoto ...
 • Lines to Planes Registration 

  Jelínek, Aleš; Ligocki, Adam (Science and Technology Publications, 2019-07-29)
  This paper deals with the Line-Plane registration problem. First we introduce the matter of geometrical object fitting and show the specificity of the Line-Plane combination. Then the method is derived to fulfill all usual ...