Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

    Petříčková, Zuzana
    Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...