Now showing items 1-16 of 16

 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Jirsová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky ve společnosti BRAVOLL spol.s r.o., tato firma se specializuje na oblast vstřikování plastů a strojírenství. Hlavní činností společnosti BRAVOLL je výroba na zakázku, pro ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Aigel, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení průběhu řízení zakázky firmou ISMA Jevíčko s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce řeší teoretická východiska a jejich implementaci na jmenovanou společnost. Dále jsou zde ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Matochová, Tamara
  Bakalářská práce „Řízení průběhu zakázky podnikem“ se zabývá způsobem, jakým probíhá proces průběhu zakázky ve firmě Modikov. Sledován je především postup od přijetí poptávky od zákazníka po vyexpedování zakázky. V práci ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Ocelíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá řízením průběhu zakázky podnikem, který obchoduje s různými druhy pneumatik. Stěžejní část práce je věnována určení problémů, které vznikají při realizaci zakázek a způsobují snižování zisku. ...
 • Studie průběhu zakázek ve vybraném podniku poskytujícím služby 

  Alánová, Hana
  Tato práce na základě studie zjišťuje průběh zakázky v jedné ze sekcí divize firmy COFELY a.s., která se zabývá elektromontážemi. Nejprve je firma představena, jsou uvedeny druhy zakázek a následují správné teoretické ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Krejčí, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci průběhu zakázky ve výrobním podniku NovaSteel, s.r.o., který se zabývá výrobou zemědělské dopravní techniky. Zkoumá současný stav podniku a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Farníková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celkový průběh konkrétní zakázky v konkrétním podniku. Tato analýza je přesněji zaměřena na měřiče tepla, které tvoří v podniku podstatnou část odbytu. Obsahuje návrh, jak by mohla firma ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Perejdová, Jana
  Bakalárska práca „Studie průběhu zakázky podnikem“ je zameraná na zmapovanie procesu priebehu zákazky podnikom, od prijatia dopytu od zákazníka až po vyexpedovanie finálneho produktu. Cieľom práce je na základe zmapovania ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Olejová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom priebehu zákazky spoločnosťou SLB, s.r.o., ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu špeciálnych ložísk. Práca analyzuje súčasný priebeh zákazky spoločnosťou a špecifikuje jednotlivé podnikové ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Potužníková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem FEMONT OPAVA s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se stavbou nebytových prostor. Předmětem podnikání je výroba a montáž ocelových ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Trúnek, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky v spoločnosti Elholm, s. r. o. Na základe výsledkov analýzy priebehu zákazky budú vypracované návrhy na prípadne zlepšenie a odstránenie nedostatkov. Bakalárska práca ...