Now showing items 1-1 of 1

  • Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články 

    Kostovčík, Tomas
    Práce se zabývá problematikou využití organických materiálů v solárních článcích. V úvodu práce jsou rozebrány a vysvětleny jednotlivé fyzikální a chemické jevy, které ovlivňují vlastnosti organických materiálů. Práce ...