Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení firemní kultury 

    Vacenovská, Jitka
    Diplomová práce je zaměřena na popis současného stavu firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. Práce předkládá opatření pro zkvalitnění firemní kultury. Součástí vlastní práce je návrh etického kodexu pro společnost Epcos ...
  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Zabloudil, Aleš
    Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...