Now showing items 1-8 of 8

 • Management ukrajinské společnosti ‚TorhPress‘ 

  Kapustyak, Rostislav
  Diplomová práce popisuje situací managementu společnosti na Ukrajině. V teoretické části práce naleznete informaci o typech organizačních struktur společnosti, jejích členění, výhody a nevýhody. Informací jsem získával z ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Pochyla, Martin
  V této práci je analyzována vydavatelská společnost Deník Rovnost. Na základě získaných a analyzovaných poznatků je vyhodnocena celková situace společnosti a doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření společnosti.
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Návrh změny organizační struktury firmy 

  Svobodová, Elena
  Cílem této diplomové práce je navrhnout novou organizační strukturu ve výrobním podniku, zaměřit se hlavně na jednotlivé organizační složky a specifikovat cíle, které by měly být touto restrukturalizací dosaženy. Návrh ...
 • Optimalizace organizační struktury 

  Marquardt, Petr
  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením ...
 • Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje 

  Barák, Michal
  Práce obsahuje teoretický rozbor organizační struktury firmy produkující zemědělské stroje. Dochází k popisu jednotlivých oddělení podniku přes představení výrobního sortimentu až po hlavní výrobní procesy. Praktickou částí ...
 • Srovnávací analýzy progresivních struktur řízení podniku 

  Batelková, Andrea
  Diplomová práce je vytvořena s cílem provedení srovnávacích analýz organizačních struktur podniku. Jsou určeny parametry pro srovnání. První srovnávací analýza je amoeba management systém s divizionální organizační strukturou. ...
 • VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

  Hajkrová, Romana
  Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících ...