Now showing items 1-6 of 6

 • Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam 

  Dvořák, Aleš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou o jaderné bezpečnosti. V první části je uveden přehled mezinárodních organizací a sdružení, které svoji činnosti kontrolují veškeré předpisy týkající se jaderné bezpečnosti až po ...
 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SILGOR, a.s. 

  Tošerová, Valérie
  Cílem této diplomové práce bylo shrnutí teoretických poznatků spojených s pojmem organizační kultura, popsání nejdůležitějších funkcí, prvků, struktury, typologie a metod pro její analýzu. Na základě analýzy organizační ...
 • Rozvoj personálního řízení podniku 

  Lohniská, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou oblast řízení lidských zdrojů, popsání jednotlivých nástrojů a jejich aplikace do praktického užití v konkrétní společnosti. Popisuje fungování konkrétních personálních činností ...
 • Workflow procesu schválení a vystavení faktury v prostředí velké organizace 

  Smejkal, Milan
  Posouzení stávajícího stavu oběhu vybrané částí dokladů v prostředí velké organizace, konkrétně vystavení faktury. Analýza se týká především organizací, kde vystavení faktury zajišťuje všeobecná účtárna na základě podkladů ...