Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav 

  Zezula, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza fotbalového klubu Břeclav a optimalizace jejího řízení. V první části práce popisuji teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí SWOT analýzy, popisuji jeho organizační ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SILGOR, a.s. 

  Tošerová, Valérie
  Cílem této diplomové práce bylo shrnutí teoretických poznatků spojených s pojmem organizační kultura, popsání nejdůležitějších funkcí, prvků, struktury, typologie a metod pro její analýzu. Na základě analýzy organizační ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Organizace a řízení tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu 

  Vlašínová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je řízení a organizace Tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy v oblasti managementu. Praktická část ...
 • Pozícia štíhlej logistiky v riadení štíhlej organizácie 

  Vidová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Každá doba prináša so sebou zmeny rôzneho charakteru, ktoré sa viac alebo menej podpisujú na spôsobe riadenia tej – ktorej organizácie. Či už sú to snahy o úplnú informatizáciu firmy, nulovú nepodarkovosť, minimalizáciu ...
 • Rozvoj personálního řízení podniku 

  Lohniská, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou oblast řízení lidských zdrojů, popsání jednotlivých nástrojů a jejich aplikace do praktického užití v konkrétní společnosti. Popisuje fungování konkrétních personálních činností ...
 • Řízení projektu rekonstrukce pozemní komunikace 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá řízením projektu rekonstrukce pozemní komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy projektového řízení. Zaměřuje se na jednotlivé fáze projektu a také na činnosti, které ke každé fázi náleží. ...
 • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

  Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...