Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza vztahu mezi nájemným z pozemku a cenou pozemku ve vybraných městech na Moravě a ve Slezsku 

  Horelicová, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje zjištění procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a inzerovanou cenou komerčních pozemků ve vybraných městech. Dále stanovení procentuálního vztahu mezi inzerovaným nájemným a cenou komerčních ...
 • Bytový dům v Ostravě 

  Šponarová, Lucie
  Předmětem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu s byty ve vysokém standardu bydlení. Budova bude situována na svažitém pozemku v současnosti přístupném z ulice Hýbnerova v katastrálním území Slezská Ostrava. ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Dvořák, Pavel
  Moravská Ostrava v sobě nenese feudální dědictví. Je to město kde se téměř úplně vytratila stopa po jeho středověké síti, převažuje bloková struktura devatenáctého století, počátku dvacátého a nestruktura druhé poloviny ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Macháčková, Šárka
  Trendy rozvoje naší civilizace spojené s bezohledným čerpáním zdrojů, přinesly obavu, že brzy narazí na své meze. Vznikly organizace jejichž cílem je jakýsi kompromis – udržitelnost v přitakání dalšího rozvoje, ale jen ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu bydlení ve městech, případová studie Ostrava 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem práce „Faktory ovlivňující kvalitu bydlení ve městech, případová studie Ostrava“ a poukázat na to, jaké faktory to jsou a jejich reálný vliv na kvalitu bydlení. Tato práce také poukazuje ...
 • House 

  Uheríková, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený z části krytý zeminou. Stavba je založena na základových pásech, nosná konstrukce je navržena ...
 • Indexy znečištění pro hodnocení půd 

  Satola, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných těžkých kovů v půdách, jež jsou vystaveny dlouhodobému působení kontaminantů z hutního průmyslu v lokalitách Třinec a Ostrava. K posouzení kontaminace byly vybrány indexy ...
 • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

  Mihočová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
 • Křižovatka ulic Krásnopolské a Opavské v Ostravě 

  Kocurek, Ondřej
  Diplomová práce řeší křížení ulic Krásnopolské a Opavské v Ostravě. Stávající křižovatka zajišťuje hlavní dopravní spojení mezi městskými částmi Krásné Pole a Porubou, ulice Opavská je součástí silnice I/11, hlavním dopravním ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Fedorková, Zuzana
  Objekt sa nachádza v Ostrave na čiernej lúke v tesnej blízkosti centra mesta a rieky, uprostred blokovej zástavby. Filharmónia je riešená ako mosadzná podnoš ktorá vynáša ľahkú sklenenú kocku s auditórium a do ktorej sa ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Smékal, Jan
  Objekt filharmonie se obrací do náměstí. Hmota je rozdělena na tři části.
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Ertl, Ján
  Návrh Moravsko-sliezskej filharmónie v Ostrave. Koncept foyeru na výšku. Inštitúcia filharmónie by mala mať vačšiu interakciu s verejnosťou. Kontakt mezi návštevníkmi filharmónie a okoloidúcimi na námestí.
 • Ostravskou krajinou... 

  Kubinová, Michaela
  Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Chytková, Alžběta
  Návrh komunitního centra v Ostravě-Kunčičkách se snaží reagovat na specifickou sociální a hmotnou situaci místa. Vytváří nové příležitosti pro obyvatele a napomáhá jejich integraci a interakci. Snaží se o přirozené navázání ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Javorský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Obr, Patrik
  Tématem diplomové práce je návrh křesťanského komunitního a duchovního centra u kostela sv. Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Stavební program odpovídá spádové oblasti Kunčiček a jeho součástí je stávající budova ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží v Ostravě 

  Václavíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá na stanovení rozdílů ve vybraných způsobech ocenění v dané lokalitě, kterou je statutární město Ostrava. Pro účel a splnění cílů bylo v této lokalitě vybráno 16 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit školní zařízení při použití aktuálních poznatků a trendů. Řešená parcela se nachází v Ostravě v blízkosti Černé louky, historického centra, řeky Ostravice a nově vznikajícího bytového komplexu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Linderová, Ivana
  Zadaním diplomovej práce bolo navrhnúť komplex školských budov neďaleko historického centra mesta Ostrava, ktorý zahŕňa tri stupne vzdelávania, od deti predškolského veku až po stredoškolskú mládež. Hlavným cieľom projektu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Masárová, Simona
  Predmetom diplomovej práce je projektovanie súboru školských stavieb v Ostrave na Černej lúke. Stavenisko nie je presne zadané, na základe analýz a urbanistickej štúdie holandského ateliéru Maxwan, som si zvolila parcelu ...