Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní systémy osvětlení vozidel 

    Špaček, Ladislav
    Osvětlení vozidel je základním prvkem aktivní bezpečnosti, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a je nedílnou součástí každého motorového vozidla. Již od počátku vývoje motorových ...
  • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

    Mareš, Milan
    Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...