Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malé vodní elektrárny 

    Steidl, Adam
    Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...