Now showing items 1-7 of 7

 • Facility management - vliv nákladů na cenu jednotlivých služeb 

  Nováček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kašpar, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VacuSol, spol. s r.o. Na základě analýzy předložím návrh na zlepšení firemní webové stránky a stránek na sociálních sítích. Bakalářská práce hodnotí současnou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Konečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost ...
 • Rozvoj subdodavatelství v malém a středním podniku 

  Zemánek, Ondřej
  Diplomová práce řeší problém subdodavatelství. Analyzuje podnik IMOS Zlín s.r.o., navrhuje na základě kritické analýzy doporučení pro rozvoj subdodavatelství v podniku. Tyto návrhy ukazuje na konkrétní stavební zakázce, ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro podnik PORTABELL s.r.o. V práci jsou popsány teoretická východiska, metody, analýzy a technologie, které souvisejí s informačním systémem. Na ...
 • Výběr informačního systému 

  Hanyk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který má dopomáhat k zefektivnění firemních procesů, ušetření času a rychlejšímu přizpůsobení novým změnám ve firmě PORTABELL s.r.o. V první části práce ...