Now showing items 1-2 of 2

  • Design ručního pulzního oxymetru 

    Havlíčková, Klára
    Tématem mé bakalářské práce je design ručního pulzního oxymetru. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické a celkové vizuální řešení současných ručních pulzních oxymetrů a současně inovovat tuto oblast trhu z hlediska technologie, ...
  • Měření nasycení krve kyslíkem 

    Schořová, Martina
    Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak ...