Now showing items 1-1 of 1

  • Měření nasycení krve kyslíkem 

    Schořová, Martina
    Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak ...