Now showing items 1-1 of 1

  • Design ručního pulzního oxymetru 

    Havlíčková, Klára
    Tématem mé bakalářské práce je design ručního pulzního oxymetru. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické a celkové vizuální řešení současných ručních pulzních oxymetrů a současně inovovat tuto oblast trhu z hlediska technologie, ...