Now showing items 1-7 of 7

 • Moderní metody dokončování ozubení. 

  Nikl, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dokončovacích metod ozubení. Práce obsahuje rozbor jednotlivých metod dokončování ozubení včetně strojů, nástrojů a dosahovaných přesností. Obsahem práce je také rozbor ...
 • Návrh bezsynchronní převodovky závodního automobilu 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vhodné přestavby automobilové převodovky určené pro závodní automobil. Popisuje jednotlivé kroky nutné k vytvoření výsledného řešení. Dále popisuje práci se 3D scannerem ATOS a softwarem ...
 • Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových 

  Květoun, Jan
  Tato práce se zaměřuje na porovnání technologií výroby ozubených kol plastových a kovových. Je zde uveden princip jednotlivých technologií, jejich popis a vhodnost použití, či jejich výhody a nevýhody. U kovových ozubených ...
 • Postup výroby součástky šicího stroje 

  Švec, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
 • Technologie výroby čelního ozubení 

  Kosíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti ...
 • Výroba ozubených kol dělicím způsobem 

  Cicha, Tereza
  Cílem této práce je charakterizovat výrobu ozubených kol pomocí frézování dělícím způsobem a současně i výroba ozubeného kola touto metodou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje přehled obráběcích metod pro výrobu ...
 • Výroba ozubených kol odvalovacím způsobem 

  Ivánek, Radim
  Cílem této práce je porovnání nákladů a výrobních časů při výrobě ozubeného kola odvalovacím způsobem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis obráběcí metody při výrobě ozubených kol, jejich charakteristiku ...