Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů 

    Svobodová, Sabina
    Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii ...