Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů 

    Svobodová, Sabina
    Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii ...
  • Detekce P vlny v EKG signálech 

    Bajgar, Jiří
    Cílem této diplomové práce je seznámení s metodami detekce QRS komplexu a následné detekce P vlny. Záměrem je vytvořit program specifikovanou metodou v softwarovém prostředí Matlab, který bude schopný tuto metodu realizovat. ...