Now showing items 1-1 of 1

  • Využití pilin jako substrátu pro biotechnologickou produkci PHA 

    Ladický, Peter
    Cieľom práce bolo štúdium vhodnosti hoblín a pilín ako substrátu pre mikrobiálnu produkciu PHA baktériami Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. V experimentálnej časti práce bol skúmaný najvhodnejší spôsob hydrolýzy ...