Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce mobilního pásového podvozku transportního stroje 

  Mareš, Michal
  První část této bakalářské práce se zabývá rešerší pásových delta podvozků pro transportní stroje se čtyřmi pásovými jednotkami. Jejich výhodami, či nevýhodami a následným konstrukčním řešením. Druhou částí bakalářské práce ...
 • Pásový podvozek lesního traktoru 

  Beránek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na použití různých typů pásových podvozků se snahou co nejvíce snížit tlak vozidla na lesní podrost při zachování požadovaných rychlostí stroje a tažné síly. Je provedeno rozdělení podvozků do ...
 • Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace 

  Hudec, Karel
  Tato práce se zabývá studii pásových podvozků, jejich prvky a uspořádáním. Dále je tato práce zaměřena na vybrané typy strojů s pásovými podvozky pohybující se v lesnictví nebo pro provoz v lesním terénu. Druhá část práce ...