Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

    Machala, David
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
  • Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti 

    Mikulica, Karel
    Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby cementových pěnobetonů a volbě vhodných surovin pro dosažení požadovaných vlastností pěnobetonu. Experimentální část bakalářské práce je věnována porovnání fyzikálních ...