Now showing items 1-2 of 2

  • Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií 

    Ohnišťová, Petra
    Cílem práce je uvedení do problematiky pětiosého frézování s polynomiální trajektorií. Součástí práce je popis numerického řetězce, definice různých metod generace trajektorie nástroje, základní matematický popis obráběného ...
  • Stavba 5ti osých frézovacích strojů 

    Andrýsek, Jakub
    Tato práce je zaměřená na pětiosá frézovací centra. V první části je krátce popsána historie vývoje, dále základní kinematické rozdělení a přehled základních částí těchto strojů. Dále jsou popsány metody zjišťování tuhosti ...