Now showing items 1-1 of 1

  • Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445 

    Schütz, Stanislav
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchou přenosnou aplikaci pro pevnostní výpočet těsněných přírubových spojů dle normy ČSN EN 13445 – Netopené tlakové nádoby. Pro naprogramování byl zvolen programovací jazyk ...