Now showing items 1-5 of 5

 • Model převodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obch. společnost 

  Busta, Karel
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou při přechodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obchodní společnost, v tomto případě na společnost s ručením omezeným. Na základě teoretických poznatků a ...
 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví v příspěvkové organizaci 

  Jedonová, Radana
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví příspěvkové organizace. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti 

  Bližňáková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Vébrová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Český Dub. Cílem této práce je prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a podat ...