Now showing items 1-9 of 9

 • Horečky 

  Obrusníková, Magdalena
  Hlavním úkolem diplomové práce je revitalizace areálu na beskydských Horečkách, který obsahuje několik nevyužívaných budov. V úvodu práce analyzuje oblast v širších vztazích a přichází s koncepcí urbanistické strategie ve ...
 • Obnova fary ve Vyškově 

  Fogašová, Jana
  Bakalářská práce řeší rekonstrukci bývalé fary a její přístavbu . Objekt se nachází v historickém centru města Vyškova. Forma ochrany je městská památková zóna. Objekt fary bude zrekonstruován a postaví se nová tělocvična, ...
 • Penzion Horní Dunajovice 

  Jacečko, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou historické vodní tvrze. Řešený objekt se nachází uprostřed obce Horní Dunajovice, která je vzdálena od Znojma necelých 18km. Tvrz je vedena jako nemovitá kulturní památka. ...
 • Přístavba onkologického centra FN Brno - hrubá spodní stavba 

  Gottvaldová, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení etapy hrubé spodní stavby onkologického centra Fakultní nemocnice v Brně. Obsahem práce je technická zpráva stavebně - technologického projektu, návrh ...
 • Přístavba školy 

  Jirčík, Jakub
  Obsahem diplomové práce je statický návrh nosných částí přístavby učebnicového pavilonu základní školy v Mirošově. Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní železobetonová monolitická sloupová konstrukce. Stropy nad prvními třemi ...
 • Přístavba základní školy 

  Kuchařík, David
  Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace přístavby základní školy, která se nachází ve Starém Plzenci. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Návrh vychází z požadavku investora, jež ...
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy bytového domu Neumannova v Brně, příprava a realizace stavby 

  Martincová, Michaela
  Diplomová práce řeší technologickou etapu hrubé stavby přístavby a rekonstrukce bytového domu na ulici Neumannova v Brně-Pisárky. Jedná se o zemní práce, hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, bourací práce a částečně ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Dorňáková, Monika
  Práce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou komunitního centra ve Žďáru nad Sázavou. Stávající dům byl postaven v 70. letech minulého století. V minulosti sloužil objekt jako jesle, později jako detašované pracoviště ZŠ. V ...
 • Sportovní centrum TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného sportov-ního centra v Jeseníku nad Odrou. Ve sportovním centru se nachází část pro relaxaci a část pro fitness. Se stávající budovou tělocvičny s ...