Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza jízdy osobního vozidla s přívěsem 

  Šujan, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je analýza negativních jevů souvisejících s provozem přívěsného vozíku za osobním vozidlem se zřetelem na konstrukční rychlost, provádění technických kontrol a rozbor související legislativy. ...
 • Kontrola bezpečnostních prvků přípojných vozidel 

  Pavliš, František
  Tato diplomová práce se zabývá problematiku bezpečnostních prvků návěsové a přívěsové techniky, zejména prvků na ochranu proti podjetí. První část se věnuje legislativním požadavkům, ze kterých tyto bezpečnostní prvky ...
 • Přepravník stavebních strojů 

  Kozel, David
  Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh přívěsu určeného k přepravě stavebních strojů po pozemních komunikacích. Konstrukční návrh zohledňuje legislativní požadavky pro danou kategorii přípojného vozidla. Práce ...
 • Přívěs pro přepravu formulového vozu 

  Neuman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem přívěsu pro přepravu formulového vozu SAE a experimentálního vozidla ÚADI formule Ford. V práci je uveden samotný návrh přívěsu v souladu s legislativou České republiky. ...
 • Rám přívěsu CHTP18 pro valníkovou nástavbu 

  Vincenc, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet rámu nákladního přívěsu, určeného pro přepravu volně loženého zboží a zboží umístěného na paletách. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci ...
 • Rám přívěsu pro přepravu odvalovacích kontejnerů 

  Vlasák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu třínápravového přívěsu pro přepravu odvalovacích kontejnerů. Celková hmotnost přívěsu je 27000 kg. Tento výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků v programu ...
 • Stanovení silových účinků na nákladním přívěsu 

  Dragan, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením silových účinků na nákladním přívěsu. Přívěs je dvounápravový a jeho celková hmotnost je 18 tun. Cílem práce je analýza základních zatížení působících na přívěs nákladní silniční ...