Now showing items 1-18 of 18

 • Deskový most přes místní potok 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Rozpětí konstrukce je 19 metrů. Geometrie mostu byla vybrána ze tří variant. Mostovka je tvořena betonovou předpjatou deskou. ...
 • Estakáda přes silnici II/434 

  Russnák, Adam
  Práce se zabývá řešením estakády přes silnici II/434 a inundační území. Navrženou nosnou konstrukcí je předpjatá dvoutrámová konstrukce. Zatížení dopravou na této konstrukci jsou uvažována dle ČSN EN 1991-2. Konstrukce je ...
 • Montovaná hala s administrativní budovou 

  Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
 • Montovaná konstrukce haly 

  Bartosch, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem vybraných částí montované železobetonové haly s administrativní vestavbou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a výztuže ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Most na silnici II/379 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Most přes rondel 

  Gross, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce dvou nových mostů přes rondel. Rondel je součástí exitu 354 dálnice D1. Mosty se nachází v kilometru 278,786 na silnici I/11. Byly vypracovány tři studie. Nosnou konstrukci ...
 • Most přes řeku Bělá 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu silnice I/44 přes řeku Bělá. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení. Vybranou variantou k podrobnému zpracování byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly ...
 • Most přes silnici I/11 

  Macák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na silnici II. třídy S 7,5/50 a je veden přes silnici I/11 a přeložku MK v Bystřici. Byly vypracovány tři varianty, z nichž byl vybrán spojitý ...
 • Most přes silnici I/55 a železniční trať 

  Gross, Tomáš
  Diplomová práce zpracovává návrh dvou mostů dálnice D1 - Říkovice - Přerov. Mosty jsou spojité o sedmi polích a vedou přes železniční trať a silnici I/55. Staticky se jedná o totožné mosty. Byly vypracovány dvě studie. ...
 • Most v obci Lipová Lázně 

  Christ, Roman
  Předmětem této bakalářské práce je navržení kolmé mostní konstrukce přes řeku Staříč v obci Lipová Lázně. Most převádí komunikaci II. třídy číslo 369 návrhové kategorie S7,5. Pro návrh jsou zpracovány tři návrhy variant ...
 • Návrh mostu o jednom poli 

  Barič, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem trámové mostní konstrukce přes řeku Svitavu mezi obcemi Blansko a Brno. Most převádí silnici II. Třídy kategorie S9,5/90. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Studie A byla vybrána k ...
 • Návrh plovoucí betonové konstrukce 

  Páleník, Branislav
  Projekt byl zaměřen na seznámení se s problematikou plovoucích konstrukcí, podle pořízených podkladů a znalostí získaných během studia, byla provedena studie existující plovoucí konstrukce. Byl proveden posudek konstrukce ...
 • Návrh prefabrikované haly CARGO 

  Prášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabrikované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Statické zajištění kostela v Ludslavicích 

  Kovalíková, Mária
  Tato diplomová práce zpracovává návrh statického zajištění kostela horizontálním předepnutím, a to zejména v úrovni základů a stěn. Dále byl proveden návrh zvýšení tuhosti věže novou železobetonovou deskou a dalším předpjetím. ...