Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Šafář, Martin
    Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...