Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Konstrukční návrh sekvenčního řazení vozidla 

  Šardický, Jakub
  Práce se zabývá rešerší současných sekvenčních převodovek a konstrukční přestavbou synchronní převodovky vozu Škoda Felicia 1,6 MPI na manuální sekvenční převodovku. Na základě zadání je v práci obsažen schématický princip ...
 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Návrh řadicího mechanismu bezprodlevové převodovky 

  Mičola, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezprodlevového řazení u převodovek. První část je věnována teoretickému úvodu. Následuje komplexní postup od dynamiky vozidla, volby převodových poměrů, přes využití reverzního ...
 • Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. 

  Bílek, Josef
  V této práci bude rozebrána problematika obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Samotná práce je rozdělena na dvě části. První pojednává o obrábění pomocí otočného stolu, druhá o obrábění bez ...
 • Převodová ústrojí větrných elektráren 

  Pauliny, Matúš
  Cílem této bakalářské práce je rešerše konstrukcí převodových ústrojí používaných ve větrných elektrárnách. To zahrnuje: popis požadavků kladených na převodová ústrojí větrných elektráren, sestavení přehledu používaných ...
 • Převodovka mobilní elektrocentrály 

  Kolka, Roman
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh převodovky přenosné mobilní elektrocentrály určené k provádění předletové přípravy vrtulníků. Vlastní řešená převodovka je navržena v souladu se zadanými hodnotami, které vychází ...
 • Převodovky s plynule měnitelným převodem 

  Švestka, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje poznatky o vývoji a dnešním použití třecích převodovek s plynule měnitelným převodem použitých v automobilech. Obsahuje konstrukci a princip funkce těchto převodovek. Dále obsahuje jejich výhody ...
 • Vývoj převodových ústrojí 

  Kocman, František
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aktuální trendy v oblasti převodových ústrojí osobních automobilů. Cílem bylo zpracovat přehled jednotlivých koncepcí s ohledem na aktuální trendy. U každé koncepce je popsána její ...