Now showing items 1-1 of 1

  • Termoelektrické zařízení s Peltieriho články 

    Klír, Tomáš
    Tato bakalářská práce obsahuje popis jednotlivých prvků biologického termostatu. Je zde popsán termoelektrický jev a Peltierův článek, který ho využívá. V textu jsou popsány nejčastější způsoby měření teploty. Pro její ...