Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ocelových přípojů při seismickém zatížení 

    Sotulář, Jiří
    Práce se zabývá analýzou a normovým ověřením ocelových přípojů namáhaných seismickým zatížením. Analýza je založena na základě softwarového řešení a ověření je provedeno dle normových podmínek a vztahů. Práce je členěna ...