Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce a rozměřování v signálu EKG 

  Toušek, Vojtěch
  Automatická detekce charakteristických vln v EKG signálu a jejich rozměření je základní procedurou jakékoliv počítačové analýzy EKG. Zároveň je nezbytným krokem k usnadnění práce lékařům při vyhodnocování dlouhých záznamů. ...
 • Detekce P vlny v EKG signálech 

  Bajgar, Jiří
  Cílem této diplomové práce je seznámení s metodami detekce QRS komplexu a následné detekce P vlny. Záměrem je vytvořit program specifikovanou metodou v softwarovém prostředí Matlab, který bude schopný tuto metodu realizovat. ...
 • Rules for Determination of Expected P Wave Type in ECG Signals 

  Maršánová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to improve existing possibilities of automatic detection of pathological P wave in electrocardiogram. For detection of different types of P wave is crucial to choose suitable algorithm. In this ...
 • Vlnková analýza elektrokardiografických signálů 

  Hrbáček, Michal
  Tato práce se zabývá vlnkovou analýzou elektrokardiografických signálů a to detekcí vln P ze signálů EKG. Práce obsahuje literární rešerši dané problematiky a dále praktickou část detekce vlny P.